Vòng thi trường | Cuộc đua số 2017-2018 - ĐH Bách Khoa Hà Nội