VÒNG LOẠI TRƯỜNG | Giải Nhì: ICT Racing 01 - ĐH Bách Khoa Hà Nội