VÒNG LOẠI TRƯỜNG | Giải Nhì: CT Team - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN