VÒNG LOẠI TRƯỜNG | Giải Nhất: AICS Drift Racer - ĐH Bách Khoa Hà Nội