Đối thủ quốc tế quyết tâm tỏa sáng tại đấu trường Cuộc Đua Số