Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT - giới thiệu về "Cuộc đua số"