Thiếu kỹ năng mềm, cử nhân công nghệ loay hoay tìm việc