Sinh viên sẵn sàng 'đua xe' tại bán kết Cuộc đua số

Sinh viên sẵn sàng 'đua xe' tại bán kết Cuộc đua số