Sinh viên công nghệ Việt lần đầu được khám phá và trải nghiệm công nghệ xe tự hành