FPT và VTV khởi động cuộc thi lập trình xe tự hành 2018 – 2019, mở rộng quy mô châu Á