FPT đưa Nhà vô địch Cuộc đua số đến Nhật Bản trải nghiệm xe tự hành