Đề bài cuộc thi lập trình xe tự hành tại VN mùa 2 cực khó "gặm"?