TP.HCM: Sinh viên phấn khích khi lần đầu tiên được ngồi trên xe tự hành

TP.HCM: Sinh viên phấn khích khi lần đầu tiên được ngồi trên xe tự hành