Sắp chung kết cuộc thi công nghệ điều khiển xe không người lái đầu tiên tại Việt Nam