'Nghị quyết' Alpha One: chưa qua chung kết không về thăm quê