KLS nối gót Techcolor và TEAM vào chung kết Cuộc đua số