FPT được hãng ô tô lớn của Nhật mời tham gia phát triển xe không người lái

FPT được hãng ô tô lớn của Nhật mời tham gia phát triển xe không người lái