ĐH Lạc Hồng thắng ròn rã tại vòng sơ khảo Cuộc đua số