Alpha One đại diện Đại học FPT vào chung kết Cuộc đua số