Thông tin đội thi

 

Dự kiên vòng Bán kết được diễn ra vào ngày 07/04/2018 tại miền Nam và 11/04/2019 tại miền Bắc.

Danh sách các đội thi lọt vào Vòng bán kết Cuộc đua số 2018-2019:

Tên trườngTên đội thi

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Fast and Fiery

PTIT WORD.EXE

Đại học FPT

Rolling Thunder

C213

Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

UET_ModelX

UET Fastest

Học viện kỹ thuật Quân sự

MTA_R4F

Đại học Công nghiệp Hà Nội

HAUI.notTrashCar

Đại học Bách Khoa TP. HCM

KOR

PPL-Lover

Đại học Khoa học Tự nhiên

HCMUS 09

DaTeh IT

Đại học Lạc Hồng

LHU SPEED

LHU The Walkers

Đại học thông tin liên lạc

SQ26

Đại học Nha Trang

CDSNTU2