Thể lệ

Cuộc đua số 2019 – 2020 với chủ đề “Xe tự hành” gồm 3 vòng thi:

Vòng thi

Thời gian dự kiến

Nội dung

Vòng thi tìm kiếm đội đại diện trường

08/10/2019 - 21/12/2019

Nhận hồ sơ đăng ký

04/01/2020 – 19/01/2020

Tìm kiếm đội thi đại diện trường, lựa chọn tối đa 20 đội thi vào vòng Bán kết

Vòng Bán kết

15/03/2020 – 31/03/2020

 

02 trận Bán kết chọn 08 đội Việt Nam tham dự Chung kết

Vòng Chung kết

10/05/2020 – 31/05/2020

Chung kết gồm 08 đội Việt Nam và 02 đội Quốc tế

 

I. Vòng Sơ khảo

1.1. Nhận hồ sơ đăng ký

Thời gian: 08/10/2019 - 22/12/2019

Nội dung

Tiêu chí

 • Các đội thi gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu tại website chương trình  http://cuocduaso.fpt.com.vn.
 • Khuyến khích đội thi có 02 thành viên thuộc chuyên ngành CNTT, 01 thành viên thuộc chuyên ngành cơ điện tử, 01 thành viên thuộc chuyên ngành điện tử viễn thông; tự động hóa; điều khiển tự động.
 • Khuyến khích các thành viên đội thi có kiến thức liên quan đến xử lí ảnh, học máy thống kê, lập trình nhúng, lập trình ROS, trí tuệ nhân tạo, kiến thức về lập trình trên Linux…; biết sử dụng ngôn ngữ lập trình C/ C++;..

Hồ sơ hợp lệ:

 • Đội có 3-4 thành viên thuộc cùng một trường đại học.
 • Các thành viên đều là sinh viên tại thời điểm đăng ký.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu của Ban tổ chức (BTC)

 

 

 

Kết quả: Các đội thi có hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chí sẽ được lựa chọn để tham dự vòng thi Tìm kiếm đội đại diện trường.

 • Trong giai đoạn này, BTC sẽ cung cấp cho các đội thi:
 • Các tài liệu hướng dẫn cơ bản (Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm giả lập, hướng dẫn làm việc trên ROS, tài liệu xử lý ảnh)
 • Đề thi mẫu (4 bản đồ) gồm: phần mềm mô phỏng trên nền tảng Unity, ROS và hướng dẫn sử dụng để chạy xe trong môi trường mô phỏng.
 • Thư viện cơ sở dữ liệu gồm 2 biển báo giao thông cho các đội huấn luyện.

1.2. Tìm kiếm đội thi đại diện trường

Thời gian: 08/10/2019 – 21/12/2019

 • Địa điểm:
 • Tại miền Bắc: Tổ chức tại điểm thi do Ban tổ chức Cuộc đua số sắp xếp, gồm 4 bảng thi, cho các trường sau:
 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
 • Trường Đại học FPT
 • 1 bảng chung cho tất cả các trường khác thuộc khu vực miền Bắc.
 • Tại miền Nam:
 • Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM.
 • Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM.
 • Trường ĐH SPKT HCM
 • 1 bảng chung cho tất cả các trường khác thuộc khu vực miền Nam 
 • Tại miền Trung: 2 điểm chung cho tất cả các trường thuộc khu vực miền Trung.
 • Ban giám khảo: Tối thiểu 03 thành viên có chuyên môn về các lĩnh vực liên quan, gồm 02 thành viên giám khảo đại diện trường, 01 thành viên giám khảo đại diện Ban tổ chức.
 • Quy định về số lượng đội thi đại diện trường được chọn vào vòng bán kết:

Những điểm thi có tối thiểu 15 đội thi được lựa chọn 02 đội vào bán kết

Những điểm thi có dưới 15 đội dự thi, được lựa chọn 01 đội vào bán kết.

Căn cứ vào chất lượng của đội thi, Ban tổ chức có quyền quyết định nâng số đội thi vòng đại diện trường vào vòng bán kết.

 

Xem thể lệ chi tiết tại ĐÂY