Thể lệ

1. Đối tượng dự thi

Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học (ĐH) tại Việt Nam và Quốc tế.

(Tính tới thời điểm đăng ký vẫn đang là sinh viên)

2. Hình thức thi và quyền thay đổi thành viên

  • Thi theo đội, mỗi đội thi gồm 3 – 4 thành viên thuộc cùng một trường đại học. Khuyến khích đội có 01 người hướng dẫn; người hướng dẫn phải là giảng viên của trường có đội tham gia.
  • Các đội thi được phép thay thế hoặc bổ sung tối đa 50% số lượng thành viên ban đầu. (Tổng số thành viên trong đội không vượt quá 4 người và đảm bảo có tối thiểu 2 thành viên ban đầu).
  • Các thay đổi thành viên trước ngày 21/12/2019 do đội thi tự thực hiện theo đường dẫn đăng ký của chương trình.
  • Các thay đổi thành viên sau ngày 21/12/2019 đến hạn thay đổi cuối 28/02/2020 cần có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Trường nơi đội thi theo học.      

3. Cách thức tham gia

Đăng ký tham gia cuộc thi tại website: http://cuocduaso.fpt.com.vn

4. Lịch trình cuộc thi

Cuộc đua số 2019 – 2020 với chủ đề “Xe tự hành” gồm 3 vòng thi:

Vòng thi

Thời gian dự kiến

Nội dung

Vòng thi tìm kiếm đội đại diện trường

08/10/2019 - 21/12/2019

Nhận hồ sơ đăng ký

02/01/2020 – 19/01/2020

Tìm kiếm đội thi đại diện trường, lựa chọn tối đa 18 đội thi vào vòng Bán kết

Vòng Bán kết

15/03/2020 – 31/03/2020

 

02 trận Bán kết chọn 08 đội Việt Nam tham dự Chung kết

Vòng Chung kết

10/05/2020 – 31/05/2020

Chung kết gồm 08 đội Việt Nam và 02 đội Quốc tế

 

Chi tiết xem tại đây