Tài liệu đào tạo 2018 - 2019

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC ĐỘI THI THAM DỰ CUỘC ĐUA SỐ 2018 - 2019


   

  TT

  Chi tiết tài liệu

  Tải tài liệu

   1 

  Thể lệ

  Xem chi tiết

   2 

  Tài liệu hướng dẫn cơ bản

  Tải xuống

   3 

  Thư viện cơ sở dữ liệu

  1. Tài liệu 1
  2. Tài liệu 2
  3. Tài liệu 3
  4. Tài liệu 4
   4 

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

  phần mềm giả lập (phục vụ

  phần thi xử lý ảnh vòng sơ khảo)

  Tải xuống
   5 Tài liệu về ROSTải xuống
  6Mã nguồn mởXem chi tiết