Tài liệu đào tạo 2017 - 2018

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC ĐỘI THI THAM DỰ CUỘC ĐUA SỐ 2017 – 2018

STT

Chi tiết tài liệu

Tải tài liệu

1

Thể lệ

Xem chi tiết

2

Tài liệu hướng dẫn cơ bản

Tải xuống

3

Thư viện cơ sở dữ liệu

 1. Tài liệu 1
 2. Tài liệu 2
 3. Tài liệu 3
 4. Tài liệu 4

 

ĐỀ THI MẪU PHẦN THI XỬ LÝ ẢNH VÒNG SƠ KHẢO

 

 1. Clip đề thi mẫu
 1. Dạng tệp đầu ra
 • Định dạng các video là avi với kích thước 640 x 480
 • Tệp đầu ra là tệp txt, và nội dung trong tệp có định dạng như sau:

Trong đó:

Loại biển

Biển dừng

1

Biển rẽ trái

2

Biển rẽ phải

3

Biển cấm rẽ trái

4

Biển cấm rẽ phải

5

Biển một chiều

6

Biển tốc độ tối đa

7

Các loại biển khác

8

 

Bảng 1: Bảng mã tương ứng của các loại biển

 1. Cách tính điểm

 

 1. File kết quả mẫu & minh họa

 

 • Mô phỏng 1 video có 10 frames được đánh số các frame từ 0->9, tải xuống TẠI ĐÂY
 •  Hình minh họa và ví dụ cách tính diện tích phần chồng lấn của frame 6 trong clip theo công thức ở mục (III), tải xuống TẠI ĐÂY