Lịch trình cuộc thi

Cuộc đua số 2018 – 2019 với chủ đề “Xe tự hành” gồm 3 vòng thi:

Vòng thi

Thời gian

Nội dung

Vòng Sơ khảo

10/10/2018 - 15/11/2018

Nhận hồ sơ đăng ký

15/11/2018 – 15/12/2018

Tìm kiếm đội thi đại diện trường, chọn ra 20 đội thi vào vòng chung khảo

Vòng Bán kết 

 

 

 

 

Vòng Chung kết

01/03/2019 - 31/03/2019

Vòng bán kết tại Hà Nội

01/03/2019 - 31/03/2019

Vòng bán kết tại TP. Hồ Chí Minh

20/4/2019 - 25/05/2019

Chung kết tìm kiếm đội vô địch

hf