Lịch trình cuộc thi

Cuộc đua số 2017 – 2018 với chủ đề “Xe tự hành” gồm 3 vòng thi:

Vòng thi

Thời gian

Nội dung

Vòng Sơ khảo

26/10/2017 - 15/11/2017

Nhận hồ sơ đăng ký

15/11/2017 – 15/01/2018

Tìm kiếm đội thi đại diện trường, chọn ra 20 đội thi vào vòng chung khảo

Vòng Chung khảo

27/03/2018

Vòng bán kết tại Hà Nội

31/03/2018

Vòng bán kết tại TP. Hồ Chí Minh

17/05/2018

Chung kết tìm kiếm đội vô địch

hf