Lịch trình cuộc thi

Cuộc đua số 2019 – 2020 với chủ đề “Xe tự hành” gồm 3 vòng thi:

Vòng thi

Thời gian

Nội dung

Vòng Sơ khảo

08/10/2019 - 20/11/2019

Nhận hồ sơ đăng ký

25/11/2019 – 10/12/2019

Tìm kiếm đội thi đại diện trường, chọn ra 20 đội thi vào vòng Bán kết 

Vòng Bán kết 

 

 

 

 

Vòng Chung kết

07/03/2020 - 15/03/2020

Vòng bán kết tại TP. Hồ Chí Minh

15/03/2020 - 29/03/2020

Vòng bán kết tại TP. Hà Nội

10/05/2019 - 31/05/2019

Chung kết tìm kiếm đội vô địch

hf