Đội thi đạt giải nhất vòng sơ khảo CĐS 2018-2019 điểm trường ĐH FPT